Aantal werknemers zonder pensioen flink afgenomen

Aantal werknemers zonder pensioen flink afgenomen

Eind 2022 waren er 765 duizend werknemers zonder pensioenregeling via hun werkgever. Dat waren 171 duizend werknemers minder dan bij de vorige meting, eind 2019. Dit is een afname van 18 procent. Dat blijkt uit cijfers over werknemers zonder pensioen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In totaal hadden bijna 7,3 miljoen mensen een baan in loondienst in Nederland. Ongeveer 13 procent van de werknemers had geen pensioenregeling bij de werkgever in 2016 en in 2019. In 2022 nam dit aandeel af naar 11 procent van alle werknemers.

Vooral jonge werknemers bouwen geen pensioen op
Van werknemers in de leeftijd van 21 tot 35 jaar bouwde 15 procent geen pensioen op. Het aandeel werknemers dat geen pensioen opbouwde nam af naarmate het om oudere leeftijdsgroepen ging. Onder 35- tot 55-jarige werknemers had 9 procent geen pensioenregeling en in de leeftijdsgroep 55 jaar tot AOW-leeftijd was dit bijna 8 procent. 23 procent van de werknemers met een huishoudensinkomen tot 20 duizend euro had geen pensioenregeling. Van alle inkomensklassen is dit verreweg het hoogst. Bij de andere inkomensklassen was dit aandeel nagenoeg gelijk en schommelde het tussen de 8 en 10 procent van alle werknemers in die inkomensklasse. Van alle werknemers zonder pensioenregeling waren verreweg de meesten aan het werk binnen de arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus. Dat ging om bijna 69 duizend werknemers. Daarop volgde de bedrijfsklasse ontwikkelen, produceren en uitgeven van software met ruim 29 duizend werknemers die geen pensioen opbouwden.

Bijna 1 op de 3 werkgevers heeft geen pensioenregeling
Van de 284 duizend werkgevers in Nederland hadden 83 duizend werkgevers geen pensioenregeling voor al hun werknemers. Dat is 29 procent van alle werkgevers. Jonge bedrijven (bedrijfsleeftijd tot 2 jaar) met weinig personeel in dienst (1 tot 10 werknemers) hadden het minst vaak een pensioenregeling voor hun personeel (46 procent). Naarmate bedrijven langer bestaan wordt er vaker pensioen geregeld voor hun personeel.

Bron:

Deel artikel