Fysieke belasting chauffeurs moet omlaag

Fysieke belasting chauffeurs moet omlaag

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer kampen met een hoge fysieke belasting. Duidelijk is dat Deens karren, rolcontainers en stapelwagens hierbij een belangrijke rol spelen. De schakels in de keten hebben de handen ineen geslagen om iets aan dit probleem te doen, zo meldt Glastuinbouw Nederland.

Glastuinbouwtelers zijn de eerste schakel die aan zet is bij het bieden van een goede werkomgeving voor de chauffeurs bij het ophalen van de producten. Er wordt samen gewerkt aan een richtlijn met voor ons belangrijke onderdelen:

  •     Laad- en losplek
  •     Belading
  •     Onderhoud rolcontainer

"In de werkgroep Arbo houden we de uitwerking tegen het licht", zo laat Glastuinbouw Nederland weten. "De samenwerking binnen de agrarische sector is hierbij belangrijk. Vanuit Stigas, Glastuinbouw Nederland, LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen en FNV en CNV denken wij mee."

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel