Recessie in Nederland lager dan gedacht

Recessie in Nederland lager dan gedacht

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,2 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 16 augustus, daalde het bbp met 0,3 procent. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

De krimp van de economie was een fractie kleiner dan bij de eerste berekening. Vooral het handelssaldo is opwaarts bijgesteld. De investeringen zijn echter neerwaarts bijgesteld. Het totaalbeeld is niet veranderd. De krimp in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo en de consumptie door huishoudens.

De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2018-2022) gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen
Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Dat heeft niet geleid tot een bijstelling van de bbp-groei in de voorgaande kwartalen. Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het tweede kwartaal met 0,2 procent. Volgens de eerste berekening was de krimp 0,3 procent. De opwaartse bijstelling wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe cijfers over de industrie en de zakelijke dienstverlening. Het totaalbeeld is niet veranderd. De krimp in het tweede kwartaal van 2023 komt vooral doordat het handelssaldo kleiner was dan een jaar eerder.

Aantal banen groeit met 9 duizend
Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 9 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. De eerste berekening kwam uit op een toename van 7 duizend banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 waren er in het tweede kwartaal van 2023 volgens de tweede berekening 185 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 182 duizend. De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

Bron:

Deel artikel