Duurzaam symposium VGB goed bezocht

Duurzaam symposium VGB goed bezocht

Dinsdag 16 april vond het VGB Symposium ‘Samen werken aan Duurzaamheid in de Sierteeltsector’ plaats. Zo’n 70 deelnemers - waaronder de top 20 VGB leden - waren aanwezig om bijgepraat te worden over actuele wet- en regelgeving op het gebied van verduurzaming, toeleveringseisen die hieruit voortkomen en hoe organisaties als VGB, FSI, Floridata en RFH samen werken om via sectorale standaarden, digitalisering en monitoringsdashboards verduurzaming zichtbaar te maken.

"We zullen verduurzaming binnen onze sector moeten kunnen onderbouwen, zowel richting onze afnemers, als ook voor ons zelf. En juist in dat 2e gedeelte zit onze eigen kracht! Door zélf zicht te krijgen op je inkoop - je bewust zijn van de risico’s voor mens, milieu en maatschappij die hieraan verbonden zijn - kun je samen met je sectorpartners werken aan verbetering hierop. Sectorale standaarden helpen hierbij, evenals tools om de eigen voortgang zelf te monitoren in een dashboard. Daarbij komt dat deze input – en dit geldt zeker voor onze top 30 VGB leden die CSRD-plichtig zijn – ook gebruikt kan worden binnen de CSRD-rapportage ter onderbouwing van het eigen duurzaamheidsbeleid."
 
Sectorale verantwoordelijkheid
"Wie goed leest, snapt dat bovenstaande betrekking heeft op het nemen van sectorale verantwoordelijkheid binnen de eigen productieketen. Daarom zetten wij ons als VGB samen met oa FSI, Floridata en RFH in op het inzichtelijk maken van verduurzaming binnen onze sector. Een enorme klus, maar juist omdat we als ketenschakels hierin samenwerken kunnen we zorgen voor optimale standaardisatie en harmonisatie van sectorale duurzaamheidsdata. Want, inzicht in waar we staan als sector, zal ons ook helpen in de communicatie richting de consument en het opvijzelen van ons imago. Uiteindelijk moet het weer gaan over de pracht en kracht van bloemen en planten, maar daarvoor moeten we ook - onderbouwd! - kunnen laten zien dat we als sector onze verantwoordelijkheid nemen."

Bron:

Deel artikel