Onderzoek naar effecten LED op insecten in kas

Onderzoek naar effecten LED op insecten in kas

In de Nederlandse glastuinbouw vindt een verschuiving plaats van standaard SON-T lampen naar LED-verlichting. Onderzoek richt zich voornamelijk op de teelttechnische mogelijkheden en effecten op gewasontwikkeling en klimaat. Om deze transitie van SON-T naar LED succesvol te laten verlopen, is het echter ook van belang om de impact van LED-verlichting op plaaginsecten en natuurlijke vijanden te onderzoeken.

Er is daarom een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED’ in samenwerking met Vertify, Glastuinbouw Nederland, Stichting Kennis in je Kas, Kas als Energiebron, Plant Lighting, Koppert en Fluence. Binnen dit project wordt er bij lichtspectra gekeken of er verschillen zijn in gedrag en ontwikkeling van diverse insecten en mijten. De proeven worden met verschillende tuinbouwgewassen, zowel sierteelt als groenten, uitgevoerd in de LED-faciliteit van Vertify in Honselersdijk.

Proeven in chrysant
In het kader van dit project heeft Vertify samen met haar partners in de periode 2022-2024 diverse onderzoeken uitgevoerd in het gewas chrysant. Zo is er o.a. gekeken naar de populatie ontwikkeling van Californische trips (Frankliniella occidentalis), de roofmijt (Transeius montdorensis) en van Orius (Orius laevigatus) bij verschillende lichtspectra. Bij al deze onderzoeken werden er geen verschillen gevonden in ontwikkeling van de populatie bij de verschillende LED spectra. Vanaf november 2023 tot en met april 2024 zijn er nieuwe proeven opgestart waarin gekeken is hoe mineervlieg (Liriomyza spp.) en de natuurlijke vijanden Dacnusa sibirica en Diglyphus isaea zich in chrysant ontwikkelen onder verschillende lichtspectra. In totaal zijn er vier verschillende lichtspectra onderzocht. Vlak voor de overgang naar korte dag zijn er in elke behandeling een gelijk aantal mineervliegen geïntroduceerd. Bij het zien van de eerste gangen zijn de natuurlijke vijanden geïntroduceerd. Wekelijks is de ontwikkeling van mineervlieg gemonitord. Ook zijn er metingen uitgevoerd om de gewasontwikkeling onder de verschillende lichtspectra te volgen.

Dit onderzoek is gefinancierd door Kennis in je Kas.

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikel