Verduurzaming van logistieke middelen

Verduurzaming van logistieke middelen

In een reeks columns krijgen directie en managers van Royal FloraHolland het woord. OPS SC&LM Manager Marc Goudzwaard gaat dit keer in op verduurzaming van de logistieke middelen.

Ik was nog geen drie maanden in dienst toen Royal FloraHolland besloot deel te nemen in de coöperatie Euro Plant Tray. Dat een coöperatie deelneemt in een coöperatie is tekenend voor de sierteelt. Ik ervaar dagelijks hoe sterk samenwerking bepalend is voor het succes van de sector. Dat geldt op tal van terreinen en zeker ook voor logistieke middelen, de afdeling waar ik leiding aan mag geven. Ons bloemenfust kom je tegen op markten en bij bloemisten overal in Europa. Hoe bijzonder is het dat emmers, bloemendozen en plantentrays tot op de centimeter zijn afgestemd op stapelwagens en CC-containers. De standaard die hiermee is gezet, draagt bij aan efficiency in de hele keten. Daar profiteren kwekers, kopers, transporteurs en ook wijzelf van.

Passende logistiek
Passende logistiek is naast makkelijk handelen en slim ondernemen onderdeel van onze strategie. Als sector en als coöperatie staan we midden in de maatschappij. We willen van toegevoegde waarde zijn en via onze dienstverlening zorgen dat we dat duurzaam doen. Met zo min mogelijk CO2-uitstoot en door circulair met grondstoffen en afval om te gaan. Consumenten vragen steeds meer om toekomstbestendige oplossingen, de wetgever stelt steeds meer eisen en de handel speelt daarop in. Het heeft dus niet alleen gevolgen voor de kweker, maar voor de hele keten. We leggen de lat voor onszelf en voor de sector steeds hoger. Centraal in onze initiatieven rond logistieke middelen staat het verduurzamen van het verpakkingsgebruik in de keten en het stimuleren van meermalig fust. Een groot deel van onze transportverpakkingen is geschikt voor meermalig gebruik. Deze zijn volledig recyclebaar en bevatten een hoog percentage hergebruikt materiaal. Voor onze bloemenemmers hebben we een perfect ontwikkeld retour- en statiegeldsysteem. Hetzelfde geldt voor een deel van de plantentrays, waaronder Floratino.

Efficiënte bloemendoos
Zo kiezen we niet voor one-size-fits-all, maar kijken juist ook naar specifieke toepassingen. In nauwe samenwerking met diverse handelsbedrijven en aanvoerders hebben we een nieuwe efficiënte meermalige bloemendoos: Fc523 geïntroduceerd. Deze 80cm bloemendoos levert meer dan 25% beladingsvoordeel op voor directe stromen naar Engeland. Fc523 is hoofdzakelijk bedoeld voor de Engelse retailketen, waar bloemen met kortere steellengte in meermalige dozen op pallets naar toe gaan. Hiermee zorgt de Fc523 voor lagere ketenkosten en minder CO2-uitstoot.

Lees hier verder

Bron: Royal FloraHolland

Deel artikel