Ter Laak en De Wit excelleren op ALV VGB

Ter Laak en De Wit excelleren op ALV VGB

1 februari jl. hield de Vergadering van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) haar Algemene ledenvergadering. Gastsprekers waren Edith Bentvelsen (algemeen directeur Ter Laak Orchids) en Tim de Wit (ex-NOS-correspondent in het VK). Het werd een boeiende en leerzame bijeenkomst.

Het officiële deel van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten was een formaliteit. Er werd door het VGB-team teruggeblikt en vooruit gekeken en de begroting 2024 werd goedgekeurd. Dick van Bommel en Cees Heemskerk traden uit het bestuur en Roos Heemskerk (Heemskerk Flowers) treedt aan. Bestuursleden Cees van der Meij (voorzitter), Peter-Christiaan de Jong (penningmeester) en Leo Lamboo zijn herbenoemd.

Ter Laak Orchids was plaats van handeling. In het Ter Laak-theater trapte Ter Laaks’ algemeen directeur Edith Bentvelsen de VGB-middag af met een korte presentatie over het indrukwekkende bedrijf met een robuuste visie: “In 2030 zijn wij het bedrijf van de toekomst: een circulair bedrijf dat vaart op natuurlijke bronnen, slimme technologie en een gedreven team.”
Ter Laaks strategie gaat verder dan een license to produce. Het bedrijft wil haar bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen door groen gezonder en gelukkiger zijn.
Verpakt in een boodschap deed Bentvelsen een sectorale handreiking. Samen versneld naar een duurzame toekomst door leading by example; bewustwording en creëren van beweging bij de directe achterban; elkaar inspireren en opstuwen in ambitie; delen van kennis; samen optrekken naar brancheorganisaties, overheid en achterban door de kracht van de keten te gebruiken.

Cees van der Meij, bestuursvoorzitter van de VGB, begon zijn verhaal met een parabel over Romeinse bruggenbouwers die met hun familie onder hun eigen bruggen sliepen. Een metafoor over toewijding, vakmanschap en verantwoordelijkheid. Durf je te slapen onder je eigen beleid?, hield Van der Meij de zaal voor. Een gewetensvraag die verder reikt dan license to operate.
Voor de VGB beantwoordt Van der Meij die vraag volmondig met ja. In 2023 is de VGB een nieuwe weg ingeslagen, heeft zich meer naar buiten gericht. De huidige tijd dwingt tot synergie van rendement en rentmeesterschap. Het collectieve belang weegt zwaarder en levert meer op dan het individuele. Met de 6 gekozen strategische thema’s erkent de vereniging nadrukkelijker haar positie in maatschappij: met bloemen en planten een mooiere, bloeiende wereld te maken.

Van der Meij herhaalde nog maar eens, ondanks dat sommige politici en influencers anders beweren, dat onze sector voor veel andere industrieën een voorbeeld van vooruitstrevendheid is.
Met de VGB wil hij doorpakken op deze duurzame en samenwerkende weg. Van der Meij ziet dit als levenslijn, waarvoor moed en overtuigingskracht nodig is om de achterban hierin mee te krijgen.
Afscheid nemend bestuurslid Dick van Bommel viel Van der Meij bij. “Het gaat niet alleen om financiële getallen, maar ook over ledenaantallen. Bedrijven die nog geen lid zijn, moeten we bewegen om zich bij de VGB aan te sluiten. Overheden spreken niet met individuele bedrijven maar met brancheverenigingen en branchevereniging VGB maakt echt het verschil voor haar leden, zo heb ik de afgelopen jaren ervaren’.

Wankel koninkrijk
Journalist en rasverteller Tim De Wit boeide een uur lang met een even hilarisch als schokkend inkijkje in de Britse politiek van de afgelopen jaren. Weinig beleids- en opiniemakers in de UK hielden in 2020 daadwerkelijk rekening met uittreding van het VK, en toch werd Brexit een feit. Zonder dat er een plan B was. En eigenlijk is het er nog niet. Vandaar de angst van de handel (waaronder bloemen en planten) voor de aanstaande grenscontroles. Wie wil weten hoe de Brexit tot stand kwam en wat de gevolgen ervan zijn, lees De Wits boek Wankel Koninkrijk. Een ontluisterend relaas van een lose-lose situatie. Of zoals de gewezen NOS-correspondent schrijft: “De Brexit is als uit een vliegtuig springen om daarna te kijken of er een parachute in je rugzak zit.”

De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar leden hadden in 2023 een jaaromzet van € 6.8 miljard in deze branche. Voor de VGB verzorgt Landesbergen Publiciteit de communicatie van de branchevereniging.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie