Arbowet draagt ook bij aan duurzame inzetbaarheid

16-09-2020    11:38   |    RWV

Je hebt als werkgever, net als jouw werknemers, belang bij een goede gezondheid van jouw werknemers. Een gezonde werknemer is immers vitaler, verzuimt daardoor minder en is aldus duurzamer inzetbaar. In de arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen die voor de duurzame inzetbaarheid relevant zijn. Reden voor RWV Advocaten om in dit artikel eens stil te staan bij deze wetgeving.

Hoe moet je deze wetgeving precies lezen? Wat zijn de belangrijkste verplichtingen die voor jou als werkgever uit deze wetgeving voortvloeien? En tot slot, maar niet geheel onbelangrijk: welke risico’s loop je als werkgever als je de verplichtingen niet naleeft?

Doel en sytematiek van de arbowetgeving
De arbowetgeving kent de volgende drie niveaus:

 • de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
 • de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)


Wat is de Arbowet?
In de Arbowet staan algemene bepalingen, die in het Arbobesluit en in de Arboregeling verder zijn uitgewerkt. In deze wetgeving vind je regels en voorschriften die de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers moeten bevorderen. Dit alles met als doel ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

Wat zijn jouw verplichtingen uit de arbowetgeving?
Hieronder tref je de belangrijkste verplichtingen uit de arbowetgeving voor jou als werkgever aan. Het komt erop neer dat je:

 • een arbeidsomstandighedenbeleid moet ontwikkelen en uitvoeren;
 • zo veel mogelijk de gevaren voor de gezondheid van werknemers moet aanpakken;
 • een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak op moet stellen en uit moet voeren;
 • voorlichting moet geven aan jouw werknemers over het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over de omgang met agressie, geweld en seksuele intimidatie;
 • jouw werknemers in de gelegenheid moet stellen om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan;
 • een spreekuur voor werknemers bij de bedrijfsarts in moet voeren, waarbij werknemers de bedrijfsarts kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden;
 • moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst;
 • een preventiemedewerker moet aanwijzen.


Leef de arbowetgeving na en voorkom forse boetes!
Leef je de voornoemde en/of andere verplichtingen als werkgever uit de arbowetgeving niet na, dan loop je het risico beboet te worden door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alhoewel veelal eerst een waarschuwing wordt gegeven, kan de Inspectie bij sommige overtredingen direct een boete opleggen. Of een overtreding direct een boete oplevert en wat de hoogte van die boete is, volgt uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving.  

De arbowetgeving draagt dus bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maar is niet vrijblijvend. Je hebt als werkgever verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Wil je meer weten over de regels uit de Arbowet of de arbowetgeving in het algemeen? Neem dan contact op met de arbeidsrechtspecialisten van RWV Advocaten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Duurzame bloemen

Wist je dat Grodan ook een gewasspecifiek assortiment substraten heeft voor de bloementeelt? Het bedrijf laat...