Blog: Een rond verhaal

09-01-2019    08:31   |    Goedemorgen

Een weblog van Johannes Tuinhof. Hij is commercieel directeur bij Melspring International B.V. Johannes Tuinhof schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Nu het jaar 2019 officieel is begonnen, wil ik wel vast een gooi doen naar wat het meest gebruikte agrarische woord dit jaar gaat worden. Ik voorspel dat het iets te maken zal hebben met kringloop of circulariteit. Niet in de laatste plaats dankzij minister Carola Schouten, die afgelopen najaar haar kringloopvisie presenteerde. In de komende maanden moet duidelijk worden hoe de sector, overheid en andere betrokken partijen deze visie in de praktijk gaan brengen.

In de berichtgeving over deze visie ligt de focus op de landbouw. Toch ben ik ervan overtuigd dat circulariteit ook voor de tuinbouw relevant en actueel is. De license to produce is ook voor onze sector niet vanzelfsprekend. Kijk maar naar de snijbloementeelt, die zich tegenwoordig hoofdzakelijk in Afrika afspeelt. Bovendien wordt de gaskraan steeds verder dichtgedraaid en dat heeft onvermijdelijk gevolgen. Dat betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe werkwijzen en bronnen anders moeten gebruiken. Kringlooptuinbouw kan zeker het antwoord daarop zijn.

Tegelijkertijd biedt de aandacht voor kringlopen ook kansen. Juist voor de tuinbouw. We beschikken over alle voorwaarden, niet in de laatste plaats omdat we telen onder gecontroleerde omstandigheden. Bovendien hebben we in het verleden al zo vaak bewezen dat we voorop kunnen lopen en inspelen op de behoeftes in de markt. De roep om een meer duurzame manier van telen, is een kans om ook nu weer te laten zien dat de Nederlandse tuinbouw in staat is om zich aan te passen aan wensen van de maatschappij én van de markt. In veel gevallen is het bovendien ook voor uw eigen bedrijfsvoering gunstig. Zeker op de lange termijn, maar ook op kortere termijn heeft het voordelen om met minder externe bronnen toe te kunnen en grondstoffen meer te hergebruiken.

Maar hoe maken we er een rond verhaal van? Ik geloof in dit kader bij uitstek in de filosofie van Integrated Plant Health Management (IPHM). Deze werkwijze past bij de circulaire gedachte. Het versterken van de weerbaarheid van gewassen betekent immers dat er minder output van buiten nodig is voor een goede opbrengst. Een goed verhaal, zeker als we daarbij werken met natuurlijke grondstoffen, zoals zeewier of andere algen. Door de manier waarop de zeewieren worden geraapt, niet geplukt, is dit een onuitputbare bron waarvan we tot in lengte van dagen kunnen profiteren. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen betekent bovendien dat er in bijvoorbeeld groenteresten of steenwolmatten geen chemicaliën zitten. Dat maakt het mogelijk om deze reststromen veel breder te benutten en biedt kansen om de kringloop echt te kunnen sluiten.

Kringloop mag dan het meest gebruikte woord van 2019 worden, ik hoop dat IPHM een goede tweede zal zijn. Voorwaarde voor een succesvolle kringlooptuinbouw is uiteraard een goed verdienmodel. Het moet, simpel gezegd, meer opleveren dan het kost. Ook daarom denk ik dat IPHM hét antwoord is. Samen kunnen we iets in beweging zetten en de weg inslaan naar kringlooptuinbouw. Als Olmix leveren we daaraan graag een bijdrage met onze kennis en ervaring op het gebied van IPHM met behulp van algen. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws