Blog: Innovatie voor de prijs van een paar pizza’s en een traytje Red Bull

18-09-2018    09:24   |    Goedemorgen

Een weblog van Joost van Veen, exclusief geschreven voor Goedemorgen. Joost is founding partner & food strategist bij Vision Kitchen - Design Thinkers for Food en monitort al vele jaren de mondiale ontwikkelingen op het gebied van food, socio-demografie en retail.

Nog niet zo lang geleden had ik een bespreking bij een potentieel nieuwe klant. Vanuit onze quick scan en uit zijn eigen verhaal bleek al snel dat er bij deze organisatie best het een en ander in hun strategie moet veranderen willen zij hun positie niet kwijt raken. Dit was een klassiek voorbeeld van een organisatie die moet veranderen/innoveren omdat nietsdoen eigenlijk geen optie meer is.

Toen we de design thinking methodiek wilde uitleggen die we bij Vision Kitchen in onze processen hanteren ,was zijn reactie al vrij snel 'ik ken deze methodiek'. Fascinerend omdat uit alles bleek dat deze methodiek hier zeker (nog) niet wordt toegepast. De nieuwe opportunities die wij bij hem voor het voetlicht brachten werden zeer positief ontvangen maar het uiteindelijke antwoord luidde; 'daar hebben wij de organisatie niet naar'. Op de terugweg bedacht ik me dat dit een goed voorbeeld is van wat we vaak zien; er is een enorme bewustheid van de de onzekere wereld van voeding waar we voor staan, maar het echt exploreren naar de mogelijke toekomstscenario’s blijft vaak achterwege.

4e Industriële revolutie

Het merendeel van de innovaties die we momenteel tegenkomen zijn incrementele verbeteringen om de exploitatie beter, efficiënter en rendabeler te maken. Dit kunnen we als sector extreem goed en hierom wordt Nederland geroemd in de wereld. Het zou in onze visie alleen slim zijn om parallel hieraan ook te exploreren in minder bekende gebieden. We staan aan de vooravond van de ‘uitbarsting’ van de 4e industriële revolutie waarin enkel incrementele verbetering zeker niet afdoende zijn. De invloed en gevaren (of kansen voor de positivo’s onder ons) van artificial intelligence, internet of things en robotisering zullen juist invloed gaan hebben op zaken die in eerste instantie los staan van de exploitatie van een onderneming.

'Gerse ideeën'

Een ontwikkeling die we in veel sectoren maar ook binnen AGF aan populariteit zien winnen is de organisatie van hackathons en het te pas en te onpas inzetten van studenten en scholieren om de 'wicked problems' van de sector op te lossen. Wat zou het toch geweldig zijn als we voor de prijs van een paar dozen pizza en een traytjes Red Bull de toekomst van de sector veilig kunnen stellen. Begrijp me niet verkeerd, als dit als doel heeft jongeren te enthousiasmeren voor deze prachtige sector, dan ben ik er zeker een voorstander van. Ik merk alleen dat er door veel partijen wordt gedacht dat hier briljante nieuwe inzichten door worden opgedaan en geweldige oplossing uitkomen. Ik ben van mening dat als je de fouten uit het verleden niet kent én je niet over goed onderzochte/onderbouwde toekomstscenario’s beschikt, je niet meer aan het doen bent dan, zoals we in Rotterdam zeggen, 'gerse ideeën bedenken'.

Innovatie theater

Innovatie is namelijk pas innovatie als het ook daadwerkelijk toegepast wordt. Als het bij brainstormen, filosoferen en zweven blijft is het niet meer dan ‘innovatie theater’. Misschien waardevol voor het imago van bepaalde instanties en organisaties, maar zoals de Amsterdamse oud wethouder Jan Schaefer het zo prachtig verwoordde; ‘in gelul kan je niet wonen’ dus als we echt dingen willen veranderen maak dan van innovatie een actiepunt in plaats van een terugkerend agendapunt.

Het hoeft echt niet direct heel complex en moeilijk te beginnen, als de eerste stappen maar gezet worden en het uiteindelijk ook toegepast kan worden. Er moet van geleerd worden, het moet gestructureerd en effectief verlopen en er moet snel ge-prototyped en getest kunnen worden om data op te bouwen. laten we daar bij Vision Kitchen nou toevallig een paar interessante methodieken voor hebben ontwikkeld waarmee de eerste stappen gezet kunnen worden…. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Lokale inzet energietransitie

'De innovatieve glastuinbouwsector loopt voor, met name op het gebied van de verduurzaming van warmte', opende wethouder Frank van Kuppeveld...