Blog: Kijken naar de toekomst tijdens jubileum Artemis

18-06-2019    08:30   |    Goedemorgen

Een weblog van Arne van Aalst. Hij is sales director Noordwest-Europa bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. Van Aalst schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Op dinsdag 4 juni vierde Artemis, de branchevereniging die de belangen behartigt voor bedrijven die actief zijn in onderzoek, productie en verkoop van biologische bestrijders, bestuivers en gewasbescherming van natuurlijke oorsprong haar 25-jarig jubileum. Tijdens dit jubileum presenteerde een aantal gasten hun ideeën over de gewasbescherming in het jaar 2030. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)was aanwezig en vertelde over de visie gewasbescherming 2030.

De toekomstvisie die het ministerie heeft geformuleerd is als volgt:

Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen
In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen. Hiermee wordt tegelijkertijd een blijvend economisch perspectief voor de land- en tuinbouw gerealiseerd.

Deze ambitie komt grotendeels overeen met die van Artemis. 

Het was goed dat er ook sprekers vanuit de productiesector aanwezig waren. Zo waren er afgevaardigden vanuit LTO (zowel land als tuinbouw), iemand vanuit NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie) en een persoon die de bollentelers vertegenwoordigd. Ook zij onderschrijven de ambitieuze ambitie maar wel met oog op de economische haalbaarheid hiervan voor hun leden. Zo gaven zij aan dat die weerbare planeten en teeltsystemen nog ontwikkeld moeten worden, en dat er nu al een groot probleem is met een veel te weinig gevulde gereedschapskist. Terechte opmerkingen, niemand heeft er behoefte aan dat de ‘operatie in 2030 geslaagd is maar de patiënt overleden! 
De ambities en daaruit voortvloeiende doelstellingen moeten dus haalbaar en realistisch zijn.
Er is veel werk aan de winkel voor overheden, de primaire productiesector, producenten van biologische bestrijders en chemische gewasbescherming, Artemis kan hiertoe binnen Nederland een mooie rol spelen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Goedemorgen oliebol!

Op het kantoor van Holland Hortimedia zijn we al volop bezig met het testen van oliebollen. Dit heeft alles te...