Eisen opslag gevaarlijke stoffen verduidelijkt

26-05-2020    09:17   |    Glastuinbouw Nederland

Op glastuinbouwbedrijven worden verschillende stoffen gebruikt voor uiteenlopende doelen, zoals bemesting, gewasbescherming en reiniging. Het Activiteitenbesluit heeft voor elke stof (en toepassing) andere eisen met betrekking tot opslag. Die wetteksten zijn lastig leesbaar. Om het makkelijker te maken de juiste regels toe te passen heeft DCMR een factsheet gemaakt voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

De factsheet met toelichting is ook digitaal beschikbaar. Op deze website is ook een rekenmodule beschikbaar om te bepalen of een brandveilige opslag nodig is.

Inmiddels is de factsheet naar alle glastuinbouwbedrijven in het verzorgingsgebied van DCMR gemaild. Het betreft een eerste versie van het document. Glastuinbouw Nederland heeft de mogelijkheid gehad om te reageren op een conceptversie. Er zijn echter nog verbeterpunten en daar gaat Glastuinbouw Nederland begin juni over in overleg met de DCMR.

Zo is bij de opslag van overige gevaarlijke stoffen lang niet altijd een vloeistofdichte voorziening nodig. Als telers vragen en/of opmerkingen hebben over de factsheet, dan kunnen ze die per mail kenbaar maken bij de DCMR, of bij Guus Meis van Glastuinbouw Nederland.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister KAS Live! terug

Gisteren de uitzending van KAS Live! op Paprika Tasty Radio gemist? Je kunt 'm nog een keer rustig...