Hard gewerkt om bruinrot te elimineren

04-12-2015    11:34   |    Ellis Langen

Vanuit LTO Glaskracht wordt hard gewerkt om het probleem dat is ontstaan na de besmetting met de bacterie Ralstonia solanacearum in de rozenteelt zo snel mogelijk te elimineren. 

De belangenorganisatie werkt op verschillende fronten aan het probleem met de quarantaineziekte, zo laat ze weten. LTO Glaskracht houdt rozenkwekers goed op de hoogte door helder met hen te communiceren, onder andere over het proces dat gaande is vanwege het onderzoek van de NVWA en de te nemen hygiënemaatregelen tegen verspreiding van de bacterie. Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland zijn er ook overleggen geweest met NVWA en Plantum om inzicht te krijgen in de procedures van bemonstering tot de maatregelen die genomen moeten worden.

Informatiebijeenkomsten
Ook heeft LTO Glaskracht Nederland informatiebijeenkomsten gehouden over de bacterie Ralstonia solanacearum (bruinrot) in samenwerking met NVWA en adviseurs. Op donderdag 17 december zal er een nieuwe informatiebijeenkomst plaatsvinden voor alle rozentelers in Nederland, zo geeft LTO Glaskracht Nederland aan. LTO Glaskracht meldt tevens dat er een constructief overleg plaatsgevonden heeft met het ministerie van Economische Zaken. Dit kan als basis dienen voor een toekomstige plantgezondheidsregeling.

Verder spant de sector zich in op het gebied van onderzoek en het maken van een hygiëneprotocol. Zo is er een bijeenkomst geweest met ministerie van EZ, NVWA, Naktuinbouw, Groen Agro Control en LTO Glaskracht Nederland om met elkaar de belangrijkste onderzoekvragen omtrent Ralstonia te formuleren. Deze worden nu verder uitgewerkt en er wordt bekeken of ze zo spoedig mogelijk in lopende onderzoeksprogramma’s ingebracht kunnen worden. Daarnaast wordt, in opdracht van LTO Glaskracht, gewerkt aan een hygiëneprotocol door Groen Agro Control. Deze zal volgens LTO Glaskracht binnenkort verspreidt worden onder alle telers in de glastuinbouw.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Helpende hand

Anderhalve week geleden legde een verwoestende brand de tribune van TOGB in as. Mustang Demolition helpt de...