HoSt levert hernieuwbare warmte aan glastuinbouw Het Grootslag

24-04-2019    12:25   |    Goedemorgen

Voor de komende 13 jaar gaan zes glastuinbouwbedrijven in het gebied ‘Het Grootslag’ in Andijk collectief hernieuwbare warmte uit biomassa afnemen van HoSt. Hiervoor realiseert HoSt de nieuwe 15 MWt biomassa gestookte warmte kracht installatie die HoSt tevens gaat exploiteren.

Met de hernieuwbare warmtelevering service van HoSt hebben de glastuinders geen enkel omkijken naar de installatie. Het onderhoud en de bedrijfsvoering wordt volledig uitgevoerd door HoSt. In het eerste kwartaal van 2020 wordt de eerste warmte uit biomassa (houtsnippers) geleverd. 

Lage emissies, hoge efficiëntie
De installatie is uitgerust met een 15 MWt vlampijpketel. Dankzij het doekenfilter, die zorgt voor filtrerende stofafscheiding, en uitgebreide rookgasreinigingstechnologie in de vorm van ureum injectie in de vuurhaard heeft de installatie gegarandeerde lage stof- en stikstofdioxide emissies (stof: <5 mg/Nm3en NOx <145/Nm3). Zeer hoge brandstofefficiëntie wordt behaald door de toepassing van een rookgascondensor die tot 30% extra warmte levert.

Glastuinbouwgebied Het Grootslag
Glastuinbouwgebied ‘Het Grootslag’ beslaat circa 370 hectare. Zo’n 200 hectare aan kassen is verbonden aan een lokaal warmtedistributienetwerk, dat vanaf 2020 mede verwarmd wordt door de hernieuwbare warmte uit biomassa van HoSt. De Nederlandse glastuinbouwsector moet geluid geven aan stevige reductiedoelstellingen voor het verminderen van het gasverbruik en dito CO2-emissies, waardoor glastuinbedrijven in het gebied investeren in verschillende vormen van nieuwe energie. Onlangs heeft Energie Combinatie Wieringermeer (ECW), een netwerkorganisatie die zich inzet voor de energie infrastructuur van het gebied, de nieuwe geothermiecentrale geopend, waar aardwarmte wordt gewonnen als alternatief voor aardgas. 

Groen gefinancierd
Het project wordt gefinancierd door ASN Bank en het Nationaal Groenfonds dat betrokken is bij projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van de groene leefomgeving. Daarnaast ontvangt het project SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Foto: HoSt Bio-Energiesystemen


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws