Advies groentetelers voor goede seizoensstart

09-09-2021    09:06   |    Goedemorgen

ACTUEEL HORTI THEMA - De teeltwisseling is voor groentetelers een belangrijk moment in het jaar. Wie een goede start maakt, heeft daar het hele seizoen baat bij. Sam Gui, specialist geïntegreerde gewasbescherming bij Biobest vertelt welke maatregelen hij aan telers adviseert.

Overleg plantenkweker
Allereerst is het goed om te overleggen met de plantenkweker, zegt Sam. “Iedere teler wil propere planten binnenkrijgen. Het is goed om bij de plantenkweker te checken of er plagen of ziekten zijn gevonden. Heeft hij chemische middelen ingezet, dan moeten de teler die informatie ontvangen. Vanwege het residu kan er een wachttermijn zijn voor de inzet van nuttige bestrijders.”

Vangplaten en feromoonverwarring
Verder is het belangrijk om vangplaten op te hangen. Gele platen in de tomatenteelt om de witte vlieg te monitoren, blauwe platen in de paprikateelt om de trips tijdig te detecteren.
“Telers bij wie de tomatenmineermot Tuta absoluta vorig seizoen zorgde voor schade, adviseren wij Isonet T op te hangen. Deze dispenser bevat een hoge dosis vrouwelijke feromoon, wat de mannelijke motten in verwarring brengt.”

Strikte hygiëne
Ten derde adviseert Sam om strikte hygiënemaatregelen in acht te nemen vanaf het allereerste begin. “We willen alle virussen buiten de deur houden. Het is beter bezoek niet toe te staan of alleen als het echt nodig is. Dan gelden strikte eisen, zoals ontsmetten, pak, overschoenen, handschoenen en haarnetjes.”

Uitzetschema
Tenslotte geeft Sam aan dat de teeltwisseling een goed moment is om met de adviseur van Biobest het afgelopen seizoen te evalueren. “Op basis daarvan kunnen wij een voorlopig uitzetschema maken. Afhankelijk van de ziektedruk wordt dat uiteraard aangepast.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws