Afname normoverschrijding oppervlaktewater zet door

04-11-2019    10:43   |    Glastuinbouw Waterproof

Het percentage normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater is in 2018 verder gedaald. De gemiddelde afname ten opzichte van referentiejaar 2013 was bijna twee keer zo groot als in 2017. Dat blijkt uit analyse van de meetgegevens van het PBL.

Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland zegt daarover: “Dit bewijst dat de inspanningen van telers om emissie terug te dringen hun vruchten afwerpen. De cijfers van 2017 lieten al een flinke vooruitgang zien; de resultaten van 2018 bevestigen dit beeld.”

Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland stelt dat telers, door de verplichte waterzuivering in de glastuinbouw in 2018, grote stappen hebben gezet. “Onze ambitie is om dit de komende jaren ook door te voeren in de collectieve initiatieven en door te pakken naar de emissieloze kas in 2027.”
Klik hier voor de publicatie van het PBL, het complete rapport is hier te vinden.

Voortschrijdend gemiddelde
De overheid heeft als doel gesteld dat het percentage normoverschrijdingen in 2018 met 50% zou zijn afgenomen ten opzichte van 2013. De feitelijke metingen voor 2018 liggen binnen dat doel. Voor de evaluatie ervan wordt echter uitgegaan van een driejarig voortschrijdend gemiddelde. Voorgaande jaren wegen dus relatief zwaar mee. Het voortschrijdend gemiddelde daalt daardoor minder snel dan de jaarlijks gemeten normoverschrijdingen. Het gemiddeld percentage overschrijdingen van de norm voor chronische blootstelling was in 2018 met 30% gedaald, ten opzichte van 15% in 2017.

Milieulast gedaald
Voor de norm voor acute blootstelling betrof de daling in 2018 50%, ten opzichte van 30% in 2017. Sjaak van der Tak: “De milieulast van gewasbescherming is in de glastuinbouw met 90-95% gedaald (2004-2016) en er wordt in 85% van de kassen gewerkt met biologische bestrijders.” Lees meer over de inspanningen van de diverse sectoren ter verduurzaming van gewasbescherming in de publicatie ‘Duurzame gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers’.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws