On the way to PlanetProof vraagt om input uit sector

19-07-2019    10:56   |    AgriHolland

De jaarlijkse herziening van het certificatieschema On the Way to PlanetProof voor plantaardige producten in Centraal-Europa is weer gestart. SMK ontvangt graag input van betrokkenen voor deze herziening.

Tijdens het herzieningsproces worden knelpunten en kansen met betrekking tot de toepassing van het certificatieschema geïnventariseerd, besproken en benut voor optimalisatie van het schema. Dit proces start in juli 2019 en duurt tot en met december 2019.
Er komen er diverse commissies en werkgroepen bij elkaar om de praktijkervaringen te bespreken en de haalbaarheid van de eisen te beoordelen. De gesignaleerde kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen leiden tot voorstellen voor het herziene schema, waarbij de verdere verduurzaming van teelten steeds het uitgangspunt is.
Iedere teler of anderszins betrokkene kan input leveren voor de herziening. Daarvoor zijn twee manieren:
Via de betreffende sectorvertegenwoordiger van de Teelt Technische Werkgroep. Schriftelijke input rechtstreeks bij SMK. Hiervoor is een input-formulier beschikbaar dat per e-mail aan smk@spam-protectsmk.nl kan worden gestuurd. SMK ontvangt suggesties voor wijzigingen graag vóór 2 september.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Blog: Ontbijtje

Een blog van Thijs Jasperse voor Goedemorgen. Thijs is directeur en partner van Florpartners.