WEBLOG - 'Zekerheid voor uw werknemers?'

27-05-2015    11:40

Verschillende personen uit de glastuinbouw schrijven exclusief voor GroenteNet en/of Sierteelt een weblog. Vandaag is de beurt aan Ronald Mak van uitzendbureau Perflexxion.


De Wet Werk en Zekerheid; zekerheid over werk?

Er is al veel geschreven over de Wet Werk en Zekerheid. Over de uitvoering ervan zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Oorspronkelijk is de wet bedoeld om werknemers meer zekerheid te geven. Het tegenovergestelde is vaak het geval.

Een goed voorbeeld hiervan is de transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die langer dan twee jaar in dienst is en niet zelf ontslag neemt recht op een transitievergoeding. Ook werknemers met een tijdelijk contract komen hiervoor in aanmerking. De transitievergoeding is veel lager dan de ontslagvergoeding zoals die nu wordt gehanteerd. 

Werkgevers in de agrarische sector werken al jaren met tijdelijke krachten voor het seizoenswerk. Bij de transitievergoeding wordt gekeken naar het werkverleden van de werknemer. Voorheen was het voor werknemers mogelijk er drie maanden tussenuit te gaan om vervolgens weer bij dezelfde werkgever te kunnen werken. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze periode zes maanden. De arbeidsovereenkomsten worden dan als opvolgend beschouwd. Werknemers die al jaren seizoenswerk verrichten hebben daarom per 1 juli 2015 ook recht op een transitievergoeding als het seizoenswerk eindigt.  

De vraag is dus of u als werkgever wacht op de wetswijziging voordat u overgaat tot een eventueel ontslag of juist niet. Het kostenplaatje kan daarbij doorslaggevend zijn. Voor de werknemer kan dit veel onzekerheid met zich mee brengen. Terwijl de Wet Werk en Zekerheid er juist is om met name flexwerkers beter te beschermen…

Welke zekerheid biedt u uw werknemers?


Reageren op deze blog? Mail uw reactie naar redactie@tuinbouwcommunicatie.nl o.v.v. 'reactie blog' + de naam van de blogger. Reacties worden door de redactie beoordeeld alvorens deze onder de blog worden gepubliceerd.

Wilt u ook met enige regelmaat een weblog schrijven? Stuur dan een mail naar redactie@spam-protecttuinbouwcommunicatie.nl


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws