Water in Delfland en Schieland weer wat schoner

04-06-2020    10:19   |    Glastuinbouw Waterproof

De waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in de beheergebieden van de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard laat over 2019 wederom een positieve ontwikkeling zien: zij treffen minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen aan in de sloten en vaarten.

Dat is goed nieuws, want schoon water, daar hebben wij allemaal belang bij. De aandacht mag echter niet verslappen want er zitten nog steeds te veel vreemde stoffen in het water.

De waterschappen werken hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Met een groot aantal ondernemingen in Delfland en in Schieland, heeft de glastuinbouw forse invloed op de waterkwaliteit. Daarom werken de waterschappen samen met de glastuinbouwsector aan het tegengaan van lozingen en lekkages uit kassen.

Tijdens het bestuurlijk overleg ‘Regionaal Afsprakenkader Waterkwaliteit en Glastuinbouw’ op 5 maart zijn de resultaten gepresenteerd van de metingen van 2019 van de chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden van Delfland en Schieland. Uit de rapportage blijkt dat in Delfland de daling van stikstof van de afgelopen jaren zich ook in 2019 heeft doorgezet. In het gebied van Schieland is ook een daling van de meststoffen in het water geconstateerd. Vooral fosfor is gedaald, stikstof echter nauwelijks.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

'Tuinbouw wil vooruit'

Tijdens het Commissiedebat Tuinbouw heeft voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland de nieuwe...

Beeldverhaal glastuinbouw

In het digitale magazine 'Zuid-Holland in beeld' van de provincie Zuid-Holland staat een mooi beeldverhaal...