'Dien bezwaarschrift in tegen verhoging ODE'

06-04-2020    10:57   |    Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland stuurt vandaag een brief aan de grootste energiebedrijven in Nederland met het dringende verzoek om bezwaar aan te tekenen bij de Belastingdienst tegen de verhoging van de ODE.

Zoals bekend en verwacht worden de bezwaarschriften van leden van Glastuinbouw Nederland immers niet-ontvankelijk verklaard. De energiebedrijven zijn belastingplichtig en kunnen daarom wel een ontvankelijk bezwaarschrift indienen.

Glastuinbouw Nederland maakt, mede namens veel van haar leden, al geruime tijd bezwaar tegen de exorbitante verhoging van de ODE vanaf 1 januari 2020. Veel leden hebben inmiddels een bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst. Ook in de komende perioden zullen nog bezwaarschriften worden ingediend. Door de coronacrisis is het nog meer van belang dat de verhoging van de ODE vanaf 1 januari 2020 van tafel gaat. De crisis leidt immers tot zeer grote liquiditeitsproblemen. “Veel teeltbedrijven worden vanaf 1 januari 2020 zwaar getroffen door de exorbitante verhoging van de ODE en met name de siertelers en een deel van de groentetelers worden door de uitbraak van het coronavirus nogmaals hard geraakt”, zo stelt voorzitter Sjaak van der Tak.

Verkeerd signaal
Tot op heden hebben de energieleveranciers geen bezwaarschrift ingediend en daarmee spelen zij de minister in de kaart, zo meent Glastuinbouw Nederland. Bij de nog te houden evaluatie in de Tweede Kamer kan de Minister dan namelijk mededelen dat er geen bezwaar is gemaakt door de energiebedrijven en er daarom geen enkel ontvankelijk bezwaarschrift is ingediend. Glastuinbouw Nederland is van mening dat hiermee een verkeerd signaal wordt afgegeven richting politiek en de sector. “Verhoging van de ODE kan veel bedrijven in grote problemen brengen, zeker gezien de huidige omstandigheden rond de coronacrisis”, benadrukt Sjaak van der Tak.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws