Gebiedsontwikkeling vertraagd

23-11-2020    09:33   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

Begin dit jaar werden er in het kader van DuurSaam Glashelder afspraken gemaakt tussen waterbeheerders en telers voor de gebiedsgerichte aanpak in en rond Erica. Vanwege corona lopen de uitvoering én de uitrol in andere centra echter vertraging op, meldt Harrie Vreman van LTO Noord. De individuele aanpak van verspreid liggend glas in Overijssel verloopt wel volgens plan.

Eind januari spraken vertegenwoordigers van de waterschappen Vechtstromen en Hunze & Aa’s in Erica met de daar gevestigde telers. De bijeenkomst, onderdeel van het regionale project DuurSaam Glashelder, verliep in goede harmonie en er werden over en weer afspraken gemaakt om resterende emissiebronnen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te traceren en te elimineren.

Erica loopt
“Daar is gedurende het voorjaar en in de zomer op de individuele bedrijven uitvoering aan gegeven”, zegt projectleider Harrie Vreman. “Op basis van intensiever meten, bedrijfsbezoeken en gezamenlijk uitgevoerde controles van watersystemen in glastuinbouwgebied Erica is een aantal emissiepunten geïdentificeerd en aangepakt. Het ging vooral om zaken die eerder aan de aandacht waren ontsnapt, zoals lekkende kranen of leidingen. Van misstanden of moedwillig lozen was voor zover ik weet geen sprake en er zijn geen boetes uitgeschreven.” 

Voorgenomen bijeenkomsten rond thema’s als goed uitgangswater, weerbaar telen, het belang van een goede waterkwaliteit, voldoende regenwater en de invloed van lekkages op de waterkwaliteit, konden door de coronacrisis helaas geen doorgang vinden.

Lees hier verder


Reacties (2)

Akinori Koyama at 08.07.2022

CONTACT Mr PATRICK WILLIAMS IS A NICE MAN..Call (+2349068893712) or add him on WhatsApp (+2349068893712) I was thinking that illuminati is not real, But today with Mr Benjamin Collins, I now believe that illuminati is real, when you come across wrong person’s you will think that life is not real but when you are with the real one you will experience the goodness of your life, To Mr Patrick Williams has made me discovered my purpose of life. Welcome to the great brotherhood of Illuminati 666: .WhatsApp Mr Patrick Williams,from ,Nigeria,and every other ountry’s on how to join the Illuminati brotherhood to get rich and famous, You may be a politician, business man/woman ,musical artist, student, footballer or whatever occupation you do, you want to be rich, powerful and famous in life. Illuminati can grant all your heart desires join the Illuminati to become rich and famous in life, Illuminati will make you achieve all your dream to become rich and protected all the days of your life…… BENEFIT GIVEN TO A NEW MEMBER WHO JOIN THE ILLUMINATI a cash reward of usd $2.5million USD a new sleek dream car valued at USD $70,000.00USD a dream house build in any country of your own choice one month holiday (fully paid) to your dream tourist destination.One year golf membership package a V I P treatment in all airports in the world a total lifestyle change access to bohemian grove monthly payment of$10,000USD into your bank account every month as a member, one month booked appointment with top 5 world leaders and top 5 celebrities in the world» JOIN ILLUMINATI YOUR FINANCIALDIFFICULTIES ARE BROUGHT TO AN END. WE SUPPORT YOU BOTH FINANCIALLYAND SPIRITUALLY TO ENSURE YOU LIVE A COMFORTABLE LIFE . IF YOU ARE INTERESTED CONTACT Mr Patrick Williams Whatsapp. (+2349068893712) Or call
(+2349068893712) email him:patrickwilliams6661@gmail.com For immediately response… My Regard to Mr Patrick Williams...................

Akinori Koyama at 08.07.2022

CONTACT Mr PATRICK WILLIAMS IS A NICE MAN..Call (+2349068893712) or add him on WhatsApp (+2349068893712) I was thinking that illuminati is not real, But today with Mr Benjamin Collins, I now believe that illuminati is real, when you come across wrong person’s you will think that life is not real but when you are with the real one you will experience the goodness of your life, To Mr Patrick Williams has made me discovered my purpose of life. Welcome to the great brotherhood of Illuminati 666: .WhatsApp Mr Patrick Williams,from ,Nigeria,and every other ountry’s on how to join the Illuminati brotherhood to get rich and famous, You may be a politician, business man/woman ,musical artist, student, footballer or whatever occupation you do, you want to be rich, powerful and famous in life. Illuminati can grant all your heart desires join the Illuminati to become rich and famous in life, Illuminati will make you achieve all your dream to become rich and protected all the days of your life…… BENEFIT GIVEN TO A NEW MEMBER WHO JOIN THE ILLUMINATI a cash reward of usd $2.5million USD a new sleek dream car valued at USD $70,000.00USD a dream house build in any country of your own choice one month holiday (fully paid) to your dream tourist destination.One year golf membership package a V I P treatment in all airports in the world a total lifestyle change access to bohemian grove monthly payment of$10,000USD into your bank account every month as a member, one month booked appointment with top 5 world leaders and top 5 celebrities in the world» JOIN ILLUMINATI YOUR FINANCIALDIFFICULTIES ARE BROUGHT TO AN END. WE SUPPORT YOU BOTH FINANCIALLYAND SPIRITUALLY TO ENSURE YOU LIVE A COMFORTABLE LIFE . IF YOU ARE INTERESTED CONTACT Mr Patrick Williams Whatsapp. (+2349068893712) Or call
(+2349068893712) email him:patrickwilliams6661@gmail.com For immediately response… My Regard to Mr Patrick Williams...................

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Op naar Malta

Bij Olsthoorn Greenhouse Projects worden de voorbereidingen getroffen voor een te bouwen kas op Malta....